មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី បណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញពត៌មានវិទ្យាល្អជាងគេនៅកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អ និងកម្រ ដល់និស្សិតផ្នែកពត៌មានវិទ្យា ដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេករិទ្យាដ៏ល្អ ជាមួយនឹង ការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានគុណភាព។ រាល់ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលនីមួយៗគឺធ្វើឡើងដោយមានគុណភាពនិងជំនាញច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងផ្តល់ឧបត្ថម្ភនូវអាហារូបករណ៍សំរាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សក្រីក្រដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់ប្រាក់ថែមទៀតផង។ មជ្ឈមណ្ឌលជាអ្នកនាំផ្លូវសិស្សទាំងអស់ ទៅកាន់ទីផ្សារការងារពិភពលោកផងដែរ។ សូមចូលរួមសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំដើម្បីអនាគតរបស់អ្នក។


ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ថ្នាក់ថ្មីគឺត្រូវបានកំណត់ដោយមជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី ។ កាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជី និងការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានរាយបញ្ជីនៅលើប្រតិទិនដែលមាននៅក្នុងនាយកដ្ឋានសេវាអប់រំនេះ។ សិស្សអាចចុះឈ្មោះបានដោយយោងទៅកម្រិតនៃសមត្ថភាពនៃការសិក្សារបស់ពួកគេដោយឆ្លងតាត់ធ្វើតេស្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី។

សិស្សដែលបានចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃត្រូវមានឯកសារដែលមានតំលៃស្មើរបស់ពួកគេ។ ពួកគេត្រូវតែមានលិខិតបញ្ជាក់របស់ពួកគេដែលទទួលស្គាល់ដោយសាលាឫអង្គការណាមួយដើម្បីធានាថាពួកគេបានបំពេញនៅក្នុងឯកសារបានត្រឹមត្រូវតាមកោលការណ៍របស់សាលា។សំណុំបែបបទចុះឈ្មោះនឹងមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញពីសាលាដូចសិស្សបង់ប្រាក់មួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែមកដើម្បីសិក្សាឱ្យបានទៀងទាត់និងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ឪពុកម្តាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីពួកគេ ដោយបញ្ជូនពួកគេអោយមករៀនអោយបានទៀងទាត់។ មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី នឹងជំរុញអនាគតប្អូនៗអោយទទួលបាននូវសមត្ថភាពមួយដែលពិតប្រាកដដែលសង្គមត្រូវការ។


នេះជាអ្វីដែលថ្មីនៃការធានាថា សិស្សទាំងអស់បានទទួលនូវអ្វីដែលពួកគេគួរតែទទួលបាននិងសមស្របទៅនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ មជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី បានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការបំពេញតួនាទីប្រកបដោយជំនាញខ្ពស់សម្រាប់ការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញ សំដៅធ្វើសមាហរណកម្មកម្ពុជា ទៅក្នុងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នយ៍ និងព្រទាំងសហគមន៍សកលលោក ផ្នែកលើពុទ្ធិបច្ចេកវិទ្យា ។

កម្មវិធីសិក្សាល្បីៗប្រចាំឆ្នាំ

វគ្គសិក្សាជំនាញកុំព្យូទ័រ

កម្មវិធីសិក្សាដែលយើងមាននៅមជ្ឈមណ្ឌល ស្មាតតិចណូឡូជី

ថ្នាក់កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល

 1. Microsoft Office Word 2019
 2. Microsoft Office Excel 2019
 3. Microsoft Office PowerPoint 2019
 4. Microsoft Office Outlook 2019

Server and Networking

 1. Windows Server 2016
 2. Basic Network
 3. Mikrotik Routerboard
 4. Mikrotik UniFi

កម្មវិធីកាត់តវីដេអូ

 1. Movavi Video Editor
 2. Wondershare Video Editor
 3. Camtasia Video Editor
 4. Wondershare Filmora

កម្មវិធីកាត់តចម្រៀង

 1. Media Monkey Audio Editor
 2. Adobe Audition CC2019
 3. FL Studio Producer Edition
 4. Virtual DJ

កម្មវិធីជួសជុលថាសទិន្ន័យ

 1. Paragon Disk & Partitions
 2. Smart Defrag
 3. EaseUS Disk & Partitions
 4. Disk Genius Professional
 5. EASEUS Partition Master
 6. MiniTool Partition
 7. Partition Assistant Professional